SOSYAL SORUMLULUK - Sebzeci İnşaat

Şirketimizde uygulanmakta olan yapı-inşaat işlemleri için uygulanan kalite yönetim sisteminin yanı sıra, bu kaliteyi sağlayan tüm hammaddenin kaynağı olan doğaya minnetimizin bir göstergesi olarak en az etkileşimi sağlamak en önemli görevimizdir.

 

Bunu başarmaya giden yolun doğal hayatı koruyacak uygun teknolojileri takip etmekten geçtiğini bilerek ama bununla yetinmeyerek çevre konusunda sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkemizdir.

Bu kapsamda ;

•Doğal kaynakların korunup hammadde ve enerji kaynaklarının ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde tasarruflu kullanılması ve geri dönüşüm amacıyla değerlendirilmesi
•İnşaat faaliyetlerinde kullanılan makine ve ekipmanların, sürekli olarak teknolojinin takip edilerek doğaya ve çevreye en az zarar verecek yakıt sistemli ve elektrikle çalışan makinelerle değiştirilmesi
•Çevre konusunda uygulamaların kamuoyu incelemesine açık tutulması
•Taşeronlarımızın çevre konularında sürekli eğitilerek bu konularda duyarlı ve sorumlu kuruluşlar olmalarının teşvik edilmesi firmamızın ana politikasıdır.
•Bununla beraber, çalıştığı bölgede iş gücü ve malzeme temininde yerel kaynaklardan en üst seviyede faydalanmak ve çevre halkının yaşantılarına rahatsızlık vermeden olabildiğince yardımcı olmak, şirketimizin temel prensiplerinden biridir.